HİZMETLERİMİZ
 • ÖSYM sınavı sonucunda Üniversitemizi kazanan öğrencilerin kayıtlarıyla ilgili hazırlıkların yapılması,
 • Belirlenen harç miktarlarının öğrenci bilgi sistemine aktarılması ve duyurulması,
 • Katkı kredisi almaya hak kazanan ara sınıf öğrencilerinin ödedikleri fazla ücretin iadesi için gerekli işlemlerin yapılması,
 • Bursu ve katkı kredisi kesilen öğrencilerin fakülte ve yüksekokullara bildirilmesi,
 • Transkript ve öğrenci belgesi verilmesi,
 • Askerlik şubelerine askerlik belgelerinin gönderilmesi,
 • Mezun olan veya kaydı silinen öğrencilerin lise diplomalarının geri verilmesi,
 • İlgili makama yazılar düzenlenmesi,
 • Disiplin cezaları, nüfus ve ikamet değişikliklerinin otomasyona aktarılması,
 • Af yasasından yararlanan öğrencilerin kayıtlarının kabul edilmesi,
 • Mezuniyet ve kayıt silme kararlarının öğrenci otomasyonuna aktarılması, gerekli yazışmalarınnyapılması,