İLK KAYIT İŞLEMLERİ

Üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanan bütün adaylar, kesin kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, ilan edilen kesin kayıt günlerinde, Üniversitemiz Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenecek olan Kayıt Merkezi’ne bizzat gelerek kayıtlarını yaptırırlar.Kayıt için istenen belgeler, kayıt günlerinden önce, Üniversitemiz web sayfasından ilan edilir.

Adayların öğrenci numaraları, Üniversitemiz web sitesinde duyurulacak olan sayfaya, TC Kimlik numarası girilmek suretiyle öğrenilebilir. Öğrenci numarası, İkinci Öğretim yoluyla Üniversitemize yerleşen adayların, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen öğrenci katkı payı ücretlerinin öğrenilmesini sağlayacaktır.

İkinci Öğretim programlarına kayıt yaptıracak öğrenciler, ilgili katkı payını T.C. Ziraat Bankası şubelerine, öğrenci numaralarını bildirmek suretiyle yatırabilirler.

Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan bölümlere yerleşen adaylar için, akademik takvimde belirlenen günlerde Yabancı Dil Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavı düzenlenir. Ayrıntılı bilgi için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün telefonlarından ve resmi web sitesinden bilgi alınabilir.

Eskipazar Meslek Yüksekokulu, Özel Güvenlik ve Koruma Programına kayıt yaptırmak için, tam teşekküllü bir hastaneden “Özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu ile adli makamlardan alınacak adli sicil kaydı belgesi gereklidir.

Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Programına kayıt yaptırmak için, tam teşekküllü bir hastaneden “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna kayıt olmasında sağlık açısından herhangi bir sakınca yoktur” ibareli heyet raporu gereklidir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi ve yurt konusunda ayrıntılı bilgi için de Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Engelli öğrencilerimizin kayıtları, kayıt bürolarımızda öncelikli olarak yapılır. Bilgi için, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın (0370) 418  90 55 numaralı telefonuna başvurmaları gerekmektedir.

Kayıtlarda müracaatların şahsen yapılması esastır. Öğrencinin kayda gelmesini engelleyen askerlik, hastalık, tutukluluk ve benzeri mücbir sebeplerin varlığı halinde bu durumlarını belgelemek kaydıyla vekalet yoluyla da kayıt yaptırılabilir.

Posta ile kayıt yapılmaz.

Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

Üniversiteler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.


                                                 Kayit etkinlikleri için Tıklayın