Misyon - Vizyon
Eğitim birimleri ile eşgüdüm sağlayarak planlanan eğitim öğretim sürecinin düzenli ve sağlıklı olarak yürütülmesini sağlamak Teknolojiyi en iyi biçimde kullanarak verilere en kısa zamanda ve doğru olarak ulaşmak Öğrencilerle mezunlarla ve öğretim elemanlarıyla düzenli seviyeli ilişkide bulunmak Birimin insan kaynaklarından en iyi şekilde yararlanmak ve çalışanlar arasında işbirliğini güçlendirmek Çeşitli  yönetmelik  ve  yönergelerle  öğrencinin  yararına  ve  öğrencilik haklarını  koruyacak kararlar alınmasına katkı sağlamak İlişkili olduğumuz kurumlara bilgi akışını hızlı ve zamanında hizmet sunmaktır.


Başkanlığımızca yürütülen hizmetlerin, belirlenen ilke ve değerler doğrultusunda, teknolojinin imkanlarından en üst düzeyde yararlanarak yüksek verimlilik ve işbirliği çerçevesinde kısa sürede en iyi şekilde yapılmasını sağlamak; Bu doğrultuda bu süreyi kısaltmak ve kolaylaştırmak amacıyla, işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi ve takibi için gerekli alt yapıyı hazırlayıp öğrencilerimizin hizmetine sunmak.