MENÜ
Eğitim birimleri ile eşgüdüm sağlayarak planlanan eğitim öğretim sürecinin düzenli ve sağlıklı olarak yürütülmesini sağlamak Teknolojiyi en iyi biçimde kullanarak verilere en kısa zamanda ve doğru olarak ulaşmak Öğrencilerle mezunlarla ve öğretim elemanlarıyla düzenli seviyeli ilişkide bulunmak Birimin insan kaynaklarından en iyi şekilde yararlanmak ve çalışanlar arasında işbirliğini güçlendirmek Çeşitli  yönetmelik  ve  yönergelerle  öğrencinin  yararına  ve  öğrencilik haklarını  koruyacak kararlar alınmasına katkı sağlamak İlişkili olduğumuz kurumlara bilgi akışını hızlı ve zamanında hizmet sunmaktır.