2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Sonuçları
2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı not ortalamasına göre yatay geçiş kayıt hakkı kazanan öğrenci listesi için tıklayınız…
 
2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş kayıtları; asil adaylar için 05-06 Şubat 2020 (Saat 17:00’ye kadar) tarihleri arasında,  yedek adaylar için 07 Şubat 2020 (Saat 17:00’ye kadar) tarihinde yapılacaktır.

Kayıt Yerleri:
 
  • Adalet Meslek Yüksekokulu ve T.O.B.B. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kayıtları Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından,
  • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Safranbolu Meslek Yüksekokulu kayıtları Safranbolu Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü tarafından,
  • Eskipazar Meslek Yüksekokulu ve Yenice Meslek Yüksekokulu kayıtları ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
Yedek adaylar arasından kayıt hakkı kazanan öğrenci listesi 06/02/2020 Perşembe Günü saat 17:30 da Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında ilan edilecektir.

Yayınlanan sonuçlar ile ilgili olarak Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinden bilgi alabilirsiniz.

 KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:  
 
1- Kayıt Formu için tıklayınız…

2- Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğrenim kurumundan alınacak olan yatay geçiş yapmasında bir engel bulunmadığına dair belge
 
Başka bir yükseköğretim kurumundan müracaat ederek kayıt hakkı kazanan öğrenciler, öğrenim görmüş oldukları Üniversiteye ait öğrenci kimlik kartını kayıt esnasında teslim edeceklerdir.
 
İkinci öğretim programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılında öğrenime devam edebilmeleri için öğrenim ücretlerini 06 Şubat 2020 Perşembe günü (23.59’a kadar) yatırmaları gerekmektedir.
 
Belirtilen süreler içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.