2019-2020 Bahar Yarıyılı Önlisans Programları Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Duyurusu
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖN LİSANS PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ MÜRACAATINDA BULUNACAK OLAN ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURUDA İSTENEN GEREKLİ BELGELER
                                                                    
 
1- Onaylı ders içerikleri

2- Not durum belgesi (Transkript), (Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belge; Not değerlendirme sistemi 4’lük sisteme tabi olan öğrencilerin, kurumlarından alacakları Öğrenci Durum Belgesinde akademik ortalamalarının belirli ve onaylı olması gerekmektedir. Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.)

3- İkinci öğretimden birinci öğretime yapılacak geçiş başvurularında öğrencinin %10’a girdiğine dair onaylı belge
 
Yatay geçiş başvuruları elektronik ortamda alınacak olup, kayıt hakkı kazanan öğrenciler evrakların asıllarını kayıt esnasında teslim edeceklerdir. 
 
Yatay geçiş başvurusu için tıklayınız…

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Takvimi için tıklayınız…

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ön Lisans Programları Kontenjanları için tıklayınız…