2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı DGS Kayıt Duyurusu
2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemize DGS ile kayıt hakkı kazanan adaylar 09 – 11 Eylül 2019 tarihleri arasında e-devlet üzerinden veya  09 – 13 Eylül 2019 tarihleri arasında şahsen müracaat ile kayıt yaptıracaklardır.
 
E-devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerden herhangi bir belge talep edilmeyecektir.

DGS kayıtları Üniversite (Merkez Kampüs) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacak olup, sadece Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Safranbolu Turizm Fakültesi, Mimarlık Fakültesi DGS kayıtları Safranbolu Şube Müdürlüğü Birimi tarafından yapılacaktır.


Kayıt için adayın şahsen müracaat etmesi gerekmekte olup, adayın kayda gelmesini engelleyen askerlik, hastalık, tutukluluk ve benzeri mücbir sebeplerin varlığı halinde bu durumlarını belgelemek kaydıyla vekalet yoluyla kayıtları alınacaktır.

Kayıt müracaatında adaylar önlisans diplomasının aslı ve bir fotokopisini kayıt görevlilerine ibraz etmek zorundadır. Kayıt sırasında önlisans diploması kontrol edilerek adaydan fotokopisi alınacak aslı ise iade edilecektir.

Adaylardan kayıt esnasında onaylı not durum belgesi (transkript) ve onaylı ders içerikleri de talep edilecek olup, bu belgeleri ibraz etmeyen adayların kayıtları yapılacak ancak ders muafiyetleri yapılmayacaktır.

Ayrıca; Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Programına kayıt yaptırmak için, tam teşekküllü bir hastaneden “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna kayıt olmasında sağlık açısından herhangi bir sakınca yoktur” ibareli heyet raporu gereklidir.

2019 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencileri bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2019 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabileceklerdir.

İkinci öğretim veya uzaktan öğretim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, 09 – 13 Eylül 2019 tarihleri arasında öğrenci numaraları ile birlikte öğrenim ücretlerini yatıracaklardır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri sadece T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden, T.C. Ziraat Bankası İnternet Şubesi üzerinden ve T.C. Ziraat Bankası mobil uygulamalarından yatırılacaktır.

Kayıt yaptıran öğrencilerin ders muafiyetleri ve alması gereken dersler ilgili Dekanlık/Müdürlükler tarafından belirlenecek olup, öğrenci otomasyon sistemine yüklenecektir. Belirtilen tarihlerde öğrenim ücretlerini ödemeyen öğrencilerin ders alma işlemleri yapılmayacaktır.

Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan(%30 veya %100 İngilizce) programlara yerleşen adaylar için 17 Eylül 2019 Salı Günü saat 10:00'da Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı, 18 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 10:00'da Yabancı Dil Muafiyet Sınavı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü http://sfl.karabuk.edu.tr/tr web sayfasından veya  (0370) 418 90 48 numaralı telefondan bilgi alınabilir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi ve yurt konusunda ayrıntılı bilgi için de Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.


Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

Üniversiteler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.