Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Sonuçları
Merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş hakkı kazanan öğrenci listesi için tıklayınız 

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş kayıtları asil adaylar için 28-29 Ağustos 2019 (Saat 17:00’ye kadar) tarihleri arasında,  yedek adaylar için 02 Eylül 2019 (Saat 17:00’ye kadar) tarihinde yapılacaktır.

Eskipazar Meslek Yüksekokulu kayıtları ilgili Müdürlük tarafından,
Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Mimarlık Fakültesi, S. Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, S. Turizm Fakültesi kayıtları Safranbolu Öğrenci İşleri Birimi tarafından,
Bunların dışında kalan okulların kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

Öğrencinin kayda gelmesini engelleyen askerlik, hastalık, tutukluluk ve benzeri mücbir sebeplerin varlığı halinde bu durumlarını belgelemek kaydıyla noter vekaleti yoluyla da kayıt yaptırılabilir.
Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
Üniversiteler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı bulunan programlara yerleşen adaylar için, 09-10 Eylül 2019 tarihinde Seviye Belirleme Sınavı ve 11 Eylül 2019 tarihinde Muafiyet Sınavı yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün (0370) 418 72 20 numaralı telefonundan veya http://ydyo.karabuk.edu.tr/ adresli web sitesinden bilgi alınabilir.


KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:  

1-      Kayıt Formu (Form için tıklayınız…)
2-      Onaylı not durum belgesi (Transkript)
3-      Onaylı ders içeriği
4-      Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğrenim kurumundan alınacak olan, yatay geçiş yapmasında bir engel bulunmadığına dair belge
5-      Eskipazar Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı, Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Programı, T.O.B.B. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler için sağlık raporu
 
Sağlık raporlarına ilişkin bilgi için tıklayınız…
 
Başka bir yükseköğretim kurumundan müracaat ederek kayıt hakkı kazanan öğrenciler, öğrenim görmüş oldukları Üniversiteye ait öğrenci kimlik kartını kayıt esnasında teslim edeceklerdir.