2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Sonuçları
2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı not ortalamasına göre yatay geçiş kayıt hakkı kazanan öğrenci listesi için tıklayınız…
 
2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş kayıtları; asil adaylar için 19-21 Ağustos 2019 (Saat 17:00’ye kadar) tarihleri arasında,  yedek adaylar için 23 Ağustos 2019 (Saat 17:00’ye kadar) tarihinde yapılacaktır.

Kayıtlar Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacak olup, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Safranbolu Turizm Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, kayıtları Safranbolu Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
 
Yedek adaylar arasından kayıt hakkı kazanan öğrenci listesi 22/08/2019 Perşembe Günü saat 17:30 da Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında ilan edilecektir.

Yayınlanan sonuçlarda hata olduğunu düşünenlerin ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

 
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:  
 
1- Kayıt Formu için tıklayınız…
2- Öğrenci belgesi (ıslak imzalı veya e- imzalı)
3- Onaylı not durum belgesi (Transkript) (ıslak imzalı veya e- imzalı)
4- Onaylı ders içerikleri
5- Disiplin cezası almadığına dair belge (Transkript veya öğrenci belgesinde belirtilmesi nedeniyle kayıtlı oldukları Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası belgesi alamayan öğrencilerden talep edilmeyecektir.)
6- İkinci öğretimden birinci öğretime yapılacak geçiş başvurularında öğrencinin %10’a girdiğine dair onaylı belge
7- Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğrenim kurumundan alınacak olan, yatay geçiş yapmasında bir engel bulunmadığına dair belge

NOT: Muafiyet talebinde bulunacak öğrenciler kayıt yaptırdıkları gün transkript ve ders içeriklerini Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına teslim edeceklerdir.
 
Başka bir yükseköğretim kurumundan müracaat ederek kayıt hakkı kazanan öğrenciler, öğrenim görmüş oldukları Üniversiteye ait öğrenci kimlik kartını kayıt esnasında teslim edeceklerdir.
 
KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ YATIRMA - DERS ALMA İŞLEMLERİ
 
2019-2020 Eğitim Öğretim yılı ders alma işlemleri  öğrenciler tarafından 05 Ağustos – 13 Eylül 2019 (17.00’a kadartarihleri arasında yapılacaktır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti yatırma işlemleri ise öğrenciler tarafından 05–12 Eylül (23.59’a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Yatırma - Ders Alma işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız…
 
Belirtilen süreler içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.