2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Sağlık Lisans Tamamlama ve İlahiyat Lisans Tamamlama Kayıt Duyurusu
E-DEVLET YOLUYLA KAYIT İŞLEMLERİ

 
Sağlık Alanında Lisans Tamamlama ve İlahiyat Lisans Tamamlama kapsamında Üniversitemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler elektronik kayıt işlemlerini 07 -15 Ağustos 2019 (23:59’a kadar)  tarihleri arasında e – devlet üzerinden yapabileceklerdir.

E-devlet üzerinden kayıt yapabilmesi için adayların e-devlet şifresine sahip olmaları gerekmektedir. E-devlet şifresi PTT şubelerinden alınabilmektedir. E- devlet üzerinden kayıt yaptırmak için tıklayınız…

E-devlet üzerinden kaydını tamamlayan öğrencilerin, kayıt işlemleri için ayrıca Üniversitemize başvurmalarına gerek yoktur. E-devlet üzerinden kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı alabileceklerdir.

Yerleşen adaylardan önlisans öğrenimlerini yurtdışında tamamlayanların kayıt işlemleri şahsen müracaat etmeleri gerekmekte olup, elektronik kayıt yapmayacaklardır.


ŞAHSEN MÜRACAAT İLE KAYIT İŞLEMLERİ

Şahsen müracaat ile kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 (17:00’a kadar) tarihleri arasında Rektörlüğümüz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı banko biriminde yapılacaktır.

Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmekte olup,  zorunlu hallerde noter tasdikli vekâletname ile kayıt yaptırılabilir. Posta ile kayıt yapılmaz.
 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Önlisans diplomasının veya önlisans geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi.
2-İki adet vesikalık fotoğraf.
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4-Not durum belgesinin (transkript) onaylı örneği.
5-Önlisans programında görülen derslerin onaylı ders içerikleri.

NOT: Muafiyet talebinde bulunacak öğrenciler kayıt yaptırdıkları gün transkript ve ders içeriklerini Fakültelerine teslim edeceklerdir.


KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ YATIRMA - DERS ALMA İŞLEMLERİ
 
Kaydı tamamlanan öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti yatırması gerekenlerin,  05–12 Eylül (23.59’a kadar) tarihleri arasında ücretlerini yatırmaları gerekmektedir.
 
Öğrenci Katkı Payı Öğrenim Ücretleri Öğrenci Bilgi Sistemine de (OBS)  tanımlanacaktır. OBS ye giriş yapmak için tıklayınız…
 
Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri öğrenci numarası girilerek yatırılacak olup, Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız…
 
Ödemeler ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız…
 
Ders alma işlemleri Fakültelerden bildirilen muafiyetler doğrultusunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır. 
 
Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti yatırması gerekenlerin ücretlerini yatırmamaları durumunda ders alma işlemleri yapılmayacaktır.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR:

Yerleşen adayların mezuniyet tarihi, diploma notu gibi bilgileri beyana göre alındığından, yanlış beyanda bulunan öğrenciler yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir.

Belirtilen süreler içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.