2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Duyurusu
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı güz yarıyılı not ortalamasına göre yatay geçiş başvuruları 22 Temmuz 2019 – 30 Temmuz 2019 tarihleri arasında kabul edilecektir.

Yatay geçiş başvuruları aşağıda belirtilen belgelerin taranarak sisteme yüklenmesi yolu ile yapılacak olup, başvuruda kullanılan belgelerin asılları kayıt esnasında teslim alınacaktır.

Önemli Not: Sistem üzerinden yapılmayan başvurular ile eksik ve/veya onaysız belge ile yapılan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
Yatay Geçiş Başvurusunda İstenilen Belgeler
1-Öğrenci belgesi
2-Onaylı not durum belgesi (Transkript)
3-Onaylı ders içerikleri
4-Disiplin cezası almadığına dair belge
5-İkinci öğretimden birinci öğretime yapılacak geçiş başvurularında öğrencinin %10’a girdiğine dair onaylı belge

Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Not: Karabük Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi 5.Maddesi 8. Fıkrasında yer alan “Tıp Fakültesi yatay geçişlerinde adayın lisans yerleştirme sınavından almış olduğu puanın, lisans yerleştirme sınavı tam puanına oranının yüzdelik karşılığının %60'ı ile adayın transkriptte belirtilen başarı notunun %40'ının toplamı alınarak yatay geçişe esas puanı belirlenir. Transkriptinde belirtilen başarı puanının 100’lük sisteme dönüştürülmesi gereken durumlarda Yükseköğretim Kurulu not dönüşüm tablosu esas alınır.” hükmü gereğince Tıp Fakültesine başvuru yapan öğrencilerin ortalamaları otomasyon sistemi üzerinden ÖSYM verileri çekilerek hesaplanacaktır.
 
Yatay geçiş başvurusu için tıklayınız… 
 
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Takvimi için tıklayınız…

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız…