2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Duyurusu
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı güz yarıyılı not ortalamasına göre yatay geçiş başvuruları 22 Temmuz 2019 – 30 Temmuz 2019 tarihleri arasında kabul edilecektir.

Yatay geçiş başvuruları aşağıda belirtilen belgelerin taranarak sisteme yüklenmesi yolu ile yapılacak olup, başvuruda kullanılan belgelerin asılları kayıt esnasında teslim alınacaktır.

Önemli Not: Sistem üzerinden yapılmayan başvurular ile eksik ve/veya onaysız belge ile yapılan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
Yatay Geçiş Başvurusunda İstenilen Belgeler
1-Öğrenci belgesi
2-Onaylı not durum belgesi (Transkript)
3-Onaylı ders içerikleri
4-Disiplin cezası almadığına dair belge
5-İkinci öğretimden birinci öğretime yapılacak geçiş başvurularında öğrencinin %10’a girdiğine dair onaylı belge
 
Yatay geçiş başvurusu için tıklayınız… 
 
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Takvimi için tıklayınız…

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız…