2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Çift Anadal Programları Başvuru Duyurusu
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Çift Anadal Programları Başvuru Duyurusu
 
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı güz yarıyılı çift anadal programları başvuruları 05 Ağustos 2019 – 09 Ağustos 2019 tarihleri arasında kabul edilecektir.
Çift anadal başvuruları aşağıda belirtilen belgelerin taranarak sisteme yüklenmesi yolu ile yapılacak olup, başvuruda kullanılan belgelerin asılları kayıt esnasında teslim alınacaktır.
Önemli Not: Sistem üzerinden yapılmayan başvurular ile eksik ve/veya onaysız belge ile yapılan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
Çift Anadal Programı Başvurusunda İstenilen Belgeler
  1. Onaylı not durum belgesi (Transkript)
  2. İlgili sınıfta %20’ye girdiğine dair onaylı belge ( Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden ikinci anadal programının ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.)
     
Çift anadal başvurusu için tıklayınız… 

NOT: Karabük Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programları Yönergesinin 6. Maddesi 12. Fıkrasında yer alan “Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda çift anadal yapacak öğrencilerin yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olmaları ya da Karabük Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen muafiyet şartlarını sağlamaları gerekir. Aksi takdirde çift anadal programına kayıtları yapılmaz.” hükmü gereğince;  Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan Tıp Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliğine başvuru yapan öğrencilerin bu şartları yerine getirmemeleri durumunda, bahsi geçen programların %30 İngilizce olmaları nedeniyle kayıt hakları iptal edilecektir.
 
 
Karabük Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programları Yönergesi için tıklayınız…

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Çift Anadal Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Takvimi için tıklayınız…

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Çift Anadal Programı Kontenjanları için tıklayınız…