2018-2019 DGS Ek Yerleştirme Kayıt Duyurusu
2018-2019 Eğitim Öğretim yılında ek yerleştirme ile Üniversitemize DGS kayıt hakkı kazanan adaylar 30 Ekim – 02 Kasım 2018 tarihleri arasında kayıt yaptıracaklardır.
DGS kayıtları Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır. 
Kayıt için adayın şahsen müracaat etmesi gerekmekte olup, adayın kayda gelmesini engelleyen askerlik, hastalık, tutukluluk ve benzeri mücbir sebeplerin varlığı halinde bu durumlarını belgelemek kaydıyla vekalet yoluyla kayıtları alınacaktır.

Kayıt müracaatında adaylar lise diplomasının aslı ve bir fotokopisi ile önlisans diplomasının aslı ve bir fotokopisini kayıt görevlilerine ibraz etmek zorundadır. Kayıt sırasında lise diploması ve önlisans diploması kontrol edilerek adaydan fotokopisi alınacak asılları ise iade edilecektir.

Adaylardan kayıt esnasında onaylı not durum belgesi (transkript) ve onaylı ders içerikleri de talep edilecek olup, bu belgeleri ibraz etmeyen adayların kayıtları yapılacak ancak ders muafiyetleri yapılmayacaktır.

Ayrıca; Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Programına kayıt yaptırmak için, tam teşekküllü bir hastaneden “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna kayıt olmasında sağlık açısından herhangi bir sakınca yoktur” ibareli heyet raporu gereklidir.

2018 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencileri bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2018 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabileceklerdir.

İkinci öğretim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, 30 Ekim – 02 Kasım 2018 tarihleri arasında  öğrenci numaraları ile birlikte öğrenim ücretlerini yatıracaklardır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri sadece T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden, T.C. Ziraat Bankası İnternet Şubesi üzerinden ve T.C. Ziraat Bankası mobil uygulamalarından yatırılacaktır.

Kayıt yaptıran öğrencilerin ders muafiyetleri ve alması gereken dersler ilgili Dekanlık/Müdürlükler tarafından belirlenecek olup, öğrenci otomasyon sistemine yüklenecektir. Belirtilen tarihlerde öğrenim ücretlerini ödemeyen öğrencilerin ders alma işlemleri iptal edilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi ve yurt konusunda ayrıntılı bilgi için de Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Engelli öğrencilerimizin kayıtları, kayıt bürolarımızda öncelikli olarak yapılır. Bilgi için, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 0 (370) 418 73 00 numaralı telefonuna başvurmaları gerekmektedir.

Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

Üniversiteler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.