2018-2019 Ek Yerleştirme Kayıt Duyurusu
2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemize ek yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayla01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında kayıt yaptıracaklardır.

Kayıt yerleri için tıklayınız…  

Kayıt müracaatında bulunan öğrenciler lise diplomasının aslı ve bir fotokopisini kayıt görevlilerine ibraz etmek zorundadır. Kayıt sırasında lise diploması kontrol edilerek öğrenciden fotokopisi alınacak aslı ise öğrenciye iade edilecektir.

Sağlık raporu istenen programlara kayıt yaptıracak öğrenciler ise diplomaya ek olarak sağlık raporlarını kayıt görevlilerine ibraz etmek zorundadır.

Sağlık raporu istenen programlar için tıklayınız…

Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacak olup, bu adayların kayıt yaptırabilmeleri için kayıtlı oldukları programdan ilişiklerini kesmeleri gerekmektedir. Ancak programlardan birinin açık öğretim veya uzaktan öğretim olması koşuluyla aynı anda iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılabilecek olup, ayrıca önlisans programına kayıtlı öğrencilerin lisans programlarına, lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin önlisans programlarına kayıt yaptırmalarına bir engel bulunmamaktadır.
Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların geçici kayıtları 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak olup, bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgeleri 31 Aralık 2018 tarihine kadar ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin kayıtları silinecektir. 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında geçici kayıt yaptırmayan adayların kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır. Bu şekilde geçici kayıt yaptıracak adaylar kayıt esnasında ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesini ibraz edeceklerdir.

Kayıt yaptıran öğrenciler 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında ders alma işlemlerini yapacaklardır. İkinci öğretim veya uzaktan öğretim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler ise, 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında öğrenim ücretlerini yatıracaklardır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri öğrenci numarası girilerek yatırılacak olup, Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız…

Öğrenci Katkı Patı Öğrenim Ücretlerini Öğrenmek için tıklayınız.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri sadece T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden, T.C. Ziraat Bankası İnternet Şubesi üzerinden ve T.C. Ziraat Bankası mobil uygulamalarından yatırılacaktır.

Kayıttan sonra kayıt dondurma talebinde bulunacak olan öğrencilerin en geç 05/10/2018 tarihi mesai bitimine kadar dilekçe ile müracaatta bulunması gerekmekte olup, kayıt dondurma işlemi yapacak öğrenciler ders alma ve öğrenim ücreti yatırma işlemlerini yapmayacaklardır.

Yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı bulunan programlara yerleşen adaylar için, Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı ve Yabancı Dil Muafiyet Sınavı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün (0370) 418 72 20 numaralı telefonundan veya http://ydyo.karabuk.edu.tr/ adresli web sitesinden bilgi alınabilir.
İsteğe bağlı Arapça hazırlık sınıfı bulunan programlara yerleşen öğrenciler muafiyet sınavına ilişkin İlahiyat Fakültesi Dekanlığının (0370) 418 76 00 numaralı telefonundan veya http://ilahiyat.karabuk.edu.tr/ adresli web sitesinden bilgi alınabilir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi ve yurt konusunda ayrıntılı bilgi için de Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Engelli öğrencilerimizin kayıtları, kayıt bürolarımızda öncelikli olarak yapılır. Bilgi için, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 0 (370) 418 73 00 numaralı telefonuna başvurmaları gerekmektedir.

Öğrencinin kayda gelmesini engelleyen askerlik, hastalık, tutukluluk ve benzeri mücbir sebeplerin varlığı halinde bu durumlarını belgelemek kaydıyla noter vekaleti yoluyla da kayıt yaptırılabilir. 

Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

Üniversiteler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.