2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Sağlık Lisans Tamamlama ve İlahiyat Lisans Tamamlama Kayıt Duyurusu
 
Sağlık Alanında Lisans Tamamlama ve İlahiyat Lisans Tamamlama kapsamında Üniversitemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler 13 – 20 Eylül 2018 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen müracaat ederek kayıtlarını yaptırabileceklerdir.
 
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1-Önlisans diplomasının veya önlisans geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi.
2-İki adet vesikalık fotoğraf.
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4-Not durum belgesinin (transkript) onaylı örneği.
5-Önlisans programında görülen derslerin onaylı ders içerikleri.
6-Erkek adaylar için Askerlik şubesinden veya e-devlet üzerinden alınacak askerlik durum belgesi.

NOT: Muafiyet talebinde bulunacak öğrenciler kayıt yaptırdıkları gün transkript ve ders içeriklerini Fakültelerine teslim edeceklerdir.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR:

-Kayıt yaptırmak isteyen adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. (Zorunlu hallerde noter tasdikli vekâletname ile kayıt yaptırılabilir.)

-Yerleşen adayların mezuniyet tarihi, diploma notu gibi bilgileri beyana göre alındığından, yanlış beyanda bulunan öğrenciler yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir.

-Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 
Kaydı tamamlanan öğrenciler; 15-20 Eylül 2018 tarihleri arasında aşağıda miktarları belirtilen öğrenci katkı paylarını sadece T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden, T.C. Ziraat Bankası İnternet Şubesi üzerinden ve T.C. Ziraat Bankası mobil uygulamalarından yatırılacaktır. Ders alma işlemleri Fakültelerden bildirilen muafiyetler doğrultusunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.
 
 
FAKÜLTE YÜKSEKOKUL
 
PROGRAM GÜZ BAHAR
Fen Fakültesi Fizik ve Kimya 142,00 TL 142,00 TL
Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi 95,00 TL 95,00 TL
İlahiyat Fakültesi İlahiyat 142,00 TL 142,00 TL 
İlahiyat Fakültesi İlahiyat II. Öğretim 513,50 TL 513,50 TL