2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Yedek Öğrenci Kayıtları
2018 - 2019 Eğitim Öğretim yılı merkezi yatay geçiş kayıt hakkı kazanan yedek öğrenci listesi için tıklayınız…

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş kayıtları   yedek adaylar için 07 Eylül 2018 (Saat 17:00’ye kadar) tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.
Öğrencinin kayda gelmesini engelleyen askerlik, hastalık, tutukluluk ve benzeri mücbir sebeplerin varlığı halinde bu durumlarını belgelemek kaydıyla noter vekaleti yoluyla da kayıt yaptırılabilir.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:  

1-      Kayıt Formu (Form için tıklayınız…)
2-      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3-      1 (bir) adet vesikalık fotoğraf
4-      Onaylı not durum belgesi (Transkript)
5-      Onaylı ders içeriği
Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
Üniversiteler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı bulunan programlara kayıt yaptıran ve isteğe bağlı hazırlık okumak isteyen öğrencilerin 07 Eylül 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü öğrenci işlerine şahsen dilekçe ile müracaat ederek seviye belirleme sınavına girmeleri zorunludur. Belirtilen tarihten sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıntılı bilgi için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün (0370) 418 72 20 numaralı telefonundan veya http://ydyo.karabuk.edu.tr/ adresli web sitesinden bilgi alınabilir.
İsteğe bağlı Arapça hazırlık sınıfı bulunan programlara yerleşen öğrenciler muafiyet sınavına ilişkin İlahiyat Fakültesi Dekanlığının (0370) 418 76 00 numaralı telefonundan veya http://ilahiyat.karabuk.edu.tr/ adresli web sitesinden bilgi alınabilir.

Başka bir yükseköğretim kurumundan müracaat ederek kayıt hakkı kazanan öğrenciler, öğrenim görmüş oldukları Üniversiteye ait öğrenci kimlik kartını kayıt esnasında teslim edeceklerdir.
Kayıt yaptıran öğrenciler 10 – 14 Eylül 2018 tarihleri arasında ders alma işlemlerini yapacaklardır. İkinci öğretim programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenim ücretleri ile ilgili Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında duyuru yayınlanacaktır.