2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Sonuçları
 
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

Kayıt hakkı kazanan öğrenci listesi için tıklayınız…

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş kayıtları asil adaylar için 04-05 Eylül 2018 (Saat 17:00’ye kadar) tarihleri arasında,  yedek adaylar için 07 Eylül 2018 (Saat 17:00’ye kadar) tarihinde yapılacaktır.

Kayıt yaptırmaya hak kazanan yedek aday olması durumunda bu adaylar 06 Eylül 2018 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilecektir.

Eskipazar Meslek Yüksekokulu, Yenice Meslek Yüksekokulu, Eflani Meslek Yüksekokulu kayıtları ilgili Dekanlık/Müdürlükler tarafından, bunların dışındaki okulların kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

Öğrencinin kayda gelmesini engelleyen askerlik, hastalık, tutukluluk ve benzeri mücbir sebeplerin varlığı halinde bu durumlarını belgelemek kaydıyla noter vekaleti yoluyla da kayıt yaptırılabilir.
Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
Üniversiteler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı bulunan programlara yerleşen adaylar için, 10 – 11 Eylül 2018 tarihlerinde Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı, 12 Eylül 2018 tarihinde Yabancı Dil Muafiyet Sınavı yapılacaktır.
İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı bulunan programlara kayıt yaptıran ve isteğe bağlı hazırlık okumak isteyen öğrencilerin 07 Eylül 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü öğrenci işlerine şahsen dilekçe ile müracaat ederek seviye belirleme sınavına girmeleri zorunludur. Belirtilen tarihten sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün (0370) 418 72 20 numaralı telefonundan veya http://ydyo.karabuk.edu.tr/ adresli web sitesinden bilgi alınabilir.

İsteğe bağlı Arapça hazırlık sınıfı bulunan programlara yerleşen öğrenciler muafiyet sınavına ilişkin İlahiyat Fakültesi Dekanlığının (0370) 418 76 00 numaralı telefonundan veya http://ilahiyat.karabuk.edu.tr/ adresli web sitesinden bilgi alınabilir.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:  

1-      Kayıt Formu (Form için tıklayınız…)
2-      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3-      1 (bir) adet vesikalık fotoğraf
4-      Onaylı not durum belgesi (Transkript)
5-      Onaylı ders içeriği
6-      Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı, Eskipazar Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı, Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Programı, T.O.B.B. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler için sağlık raporu
 
Sağlık raporlarına ilişkin bilgi için tıklayınız…
 
Başka bir yükseköğretim kurumundan müracaat ederek kayıt hakkı kazanan öğrenciler, öğrenim görmüş oldukları Üniversiteye ait öğrenci kimlik kartını kayıt esnasında teslim edeceklerdir.