2017 - 2018 Eğitim Öğretim Bahar Yarı Yılı % 10 listeleri
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi İçin %10’a Giren Öğrencilerin Dikkatine
 
2017/2018 Eğitim Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar'ın 5. Maddesi “ Hazırlık sınıfı hariç bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonun itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.” Hükmü gereği bölümünde yüzde ona giren öğrenciler tespit edilmiştir.

Yüzde on listesi belirlenirken dikkat edilen hususlar şunlardır:

1-2017-2018 Eğitim Öğretim yılı bahar dönemi dâhil bütün dönemlerde alması gereken dersleri alıp, başarmış olmak.
2-Değerlendirme yapılırken akademik birimler program olarak değil bölüm bazlı inceleme yapılmıştır. ( Bölümdeki 1. Öğretim, 2. Öğretim varsa uzaktan eğitim öğrencileri dâhil edilmiştir.)
3-Genel Akademik Not Ortalamasına bakılarak yüzde onlar tespit edilmiştir.
4-Hazırlık sınıfı öğrencileri değerlendirilmeye alınmamıştır.
5-Dönem uzatan öğrenciler değerlendirilmeye alınmamıştır.
6-Ders alma yapmayan veya eksik ders alan öğrenciler değerlendirilmeye alınmamıştır.
7-Disiplin cezası almış öğrenciler değerlendirilmeye alınmamıştır.
 
NOT: İlk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti ödeyeceklerdir. Herhangi bir iade söz konusu değildir.


Yüzde on listelerine itiraz ve düzeltme süresi 27 Temmuz 2018 cuma günü mesai bitimine kadardır.


İtiraz süresi bitiminden sonraki itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Birim Otomasyon Yetkilisine yapılacaktır.

Otomasyon Yetkilileri
Fakülte/Yüksekokul/MYO Otomasyon Sorumlusu E-posta Adresi
Mühendislik Fakültesi Adem ÇİFTÇİ ademciftci@karabuk.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Leyla KOÇAK leylacoskun@karabuk.edu.tr
Edebiyat Fakültesi Yasin KAYA yasinkaya@karabuk.edu.tr
Fen Fakültesi
Tıp Fakültesi 
Hasan Doğan BESYO Özcan ÇALIKUŞU ozcancalikusu@karabuk.edu.tr
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yüksekokulu
Teknoloji Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Eflani MYO
Yenice MYO
İşletme Fakültesi Nebiye AKMANOĞLU nebiyeyukseloglu@karabuk.edu.tr
TOBB Teknik Bilimler MYO
Adalet MYO
Eskipazar MYO
Safranbolu Turizm Fakültesi Alparslan BAŞDOĞAN alparslanbasdogan@karabuk.edu.tr
Safranbolu MYO
Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sezer İNCE sezerince@karabuk.edu.tr
Mimarlık Fakültesi
Sağlık Hizmetleri MYO2017 - 2018 Eğitim Öğretim Bahar Yarı Yılı % 10 listeleri için ilgili okul linkine tıklayınız.


EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FEN FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

MİMARLIK FAKÜLTESİ

SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

TIP FAKÜLTESİ

HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

EFLANİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

YENİCE MESLEK YÜKSEKOKULU

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER