2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Çift Anadal Başvuru Duyurusu
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
2018 – 2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÇİFT ANADAL BAŞVURU VE KAYIT DUYURUSU
 
2018-2019 Eğitim Öğretim yılı çift anadal programı kontenjanları için tıklayınız…
 
BAŞVURU TARİHLERİ
 
30 Temmuz – 03 Ağustos 2018
 
BAŞVURU YERİ
Başvurular ilgili Dekanlıklara yapılacak olup, posta veya kargo yoluyla başvuru evraklarını gönderebilirsiniz. Belgegeçer (fax) yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
BAŞVURU KOŞULLARI
Öğrenci çift anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir.
Öğrenci çift anadal lisans programına, başvuru sırasına kadar olan sürede anadal diploma programında tüm dersleri başarı ile tamamlamış olması, genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 olması ve başvuru anında ilgili sınıfta başarı sıralaması itibarıyla en üst % 20 de bulunması şartıyla başvuruda bulunabilir. Ayrıca anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvuru formu
 
 Başvuru formu için tıklayınız…

2- Onaylı transkript
 
Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 13/08/2018 Pazartesi günü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında ilan edilecektir.
 
Detaylı Bilgi için ; “T.C Karabük Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programları Yönergesi” ne bakabilirsiniz…

Yönerge için tıklayınız…