2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yatay Geçiş Duyurusu (Merkezi Yerleştirme Puanına Göre)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ DUYURUSU
(Merkezi Yerleştirme Puanına Göre)
 
2018-2019 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılı yatay geçiş başvuru, değerlendirme ve kayıt takvimi (merkezi yerleştirme puanına göre) için tıklayınız…

Merkezi yerleştirme puanına göre yapılacak olan yatay geçiş işlemlerinde Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %30'u kadar kontenjan ayrılacaktır.

Yatay geçiş başvuruları; ilgili Fakülte Dekanlıkları / Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacaktır.
Daha fazla bilgi için aranacak telefon numaraları tıklayınız…

Not: Yatay geçiş başvuru evraklarını başvuru süresi içerisinde ilgili birime şahsen teslim edebilir ya da en geç başvuru tarihinin son günü ilgili birime ulaşmak şartı ile posta / kargo yoluyla gönderebilirsiniz. Belgegeçer (fax) yolu ile yapılacak başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Üniversitemiz Tıp Fakültesine 4. sınıf, 5. sınıf için yatay geçiş müracaatında bulunacak öğrenciler Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünün yatay geçiş takvimine göre hareket edecekler ve müracaatlarını Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına yapacaklardır.    
     
Merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş; Merkezi yerleştirme puan türüne göre yatay geçişte başarı şartı aranmaksızın sınava girdiğiniz yılki puanınızın geçmek istediğiniz bölümün puanına eşit veya daha yüksek olması gerekmektedir. Merkezi yerleştirme puan türüne göre; hazırlık dahil tüm sınıflara yatay geçiş başvurusu yapılabilmektedir.
 
Başvuru için istenecek olan belgeler;

1- Başvuru formu (Form için tıklayınız…)
2- Öğrencinin yerleştiği yılki LYS ve ÖSYS Sonuç belgeleri
3- DGS ile yerleşen öğrenciler için DGS Sonuç belgesi ve DGS Yerleştirme belgesi
4- Kayıtlı olduğu Üniversiteye ait öğrenci belgesi (E-Devlet üzerinden alınacak olan öğrenci belgesi kabul edilmektedir.)
5- Daha önce merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş yapmadığına dair belge (Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan alınacaktır. Öğrenci belgesinde kayıt türü belirtilen öğrenciler için bu belgeye gerek bulunmamaktadır.)

 
ÖNEMLİ
Üniversitemizde kayıtlı bulunan öğrencilerin Üniversitemiz bünyesindeki başka bir programa merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş başvurularında Başvuru Formu ve öğrencinin yerleştiği yılki LYS ve ÖSYS Sonuç belgesi (DGS ile yerleşen öğrenciler için DGS sonuç belgesi ve DGS yerleştirme belgesi) yeterlidir.
Not: Onaylı not durum belgesi (transkript) ve öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin öğretim planının (ders müfredatları ve ders içerikleri) onaylı örneği, başvurusu kabul edilen öğrencilerden kayıt esnasında istenecektir.
T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12/02/2016 tarih ve 75850160-301.06.01/7924 sayılı yazısı uyarınca; Mühendislik Tamamlama ve Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programları öğrencileri de yerleştirmeye esas puanlarının geçmek istedikleri lisans tamamlama programının taban puanına eşit veya yüksek olması şartıyla merkezi yatay geçiş takvimine göre yatay geçiş müracaatında bulunabileceklerdir. Bu öğrenciler dilekçe ve ekinde yerleştirme sonuç belgesi ve öğrenci belgesi ile birlikte ilgili birime müracaat edeceklerdir.
 
Yatay geçişlerle ilgili ayrıntılı bilgi için;
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız…

Merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş uygulama esasları için tıklayınız…

Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız…