7143 Sayılı Af Kanunu Duyurusu
18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 7143 Sayılı Kanunla eklenen 15. Maddenin Geçici 78. Maddesi gereğince Af Kanunundan yararlanmak isteyen adayların, en geç 18 Eylül 2018 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen ya da noter vekâleti ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kayıt Yerleri:
  • Başvurular Karabük Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından alınacaktır.
  • Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Safranbolu Turizm Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin başvuruları;  Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğrenci İşleri tarafından alınacaktır.

    Sağlık raporu isteyen bölümler için tıklayın
 
7143 Sayılı Af Kanunu Duyurusu İçin Tıklayınız 

7143 Sayılı Kanunun uygulama ilkeleri için tıklayın