2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Mühendislik Tamamlama Kayıt Duyurusu
2017-2018 Eğitim Öğretim yılı mühendislik tamamlama programı kayıtları 06 – 12 Ekim 2017 tarihleri arasında Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Cumartesi-Pazar günleri kayıt alınmayacaktır.

Kayıt için adayın şahsen müracaat etmesi gerekmekte olup, adayın kayda gelmesini engelleyen askerlik, hastalık, tutukluluk ve benzeri mücbir sebeplerin varlığı halinde bu durumlarını belgelemek kaydıyla vekalet yoluyla kayıtları alınacaktır.

Kayıt müracaatında adaylar lisans diplomasının aslı ve bir fotokopisini kayıt görevlilerine ibraz etmek zorundadır. Kayıt sırasında lisans diploması kontrol edilerek adaydan fotokopisi alınacak aslı ise iade edilecektir.
Kayda gelen adaylardan diploma dışında 1 (bir) adet fotoğraf alınacaktır.

Karabük Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün öğrenci yurtlarına ilişkin duyurusu;
“Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği gereğince MEB ruhsatı olmayan otel, motel, pansiyon, apart, yurt, vb. kurumlar öğrenci barınma hizmeti vermeyecektir. MEB ruhsatlı barınma yerlerinin listesi Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfasında ilan edilmiştir.”

Kayıt yaptıran öğrenciler, 07 – 12 Ekim 2017 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden T.C. kimlik numaralarının sonuna çift sıfır (00) ekleyerek öğrenci katkı payı / öğrenim ücretlerini yatıracaklardır. Belirtilen tarihlerde öğrenci katkı payı / öğrenim ücretlerini ödeyen öğrencilerin ders alma işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacak olup, herhangi bir ödeme yapmayan öğrencilerin ders alma işlemleri yapılmayacaktır.
 
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
 
 
 
  FAKÜLTE I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM
UZAKTAN ÖĞRETİM
 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 193,50 TL 764,50 TL  
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 193,50 TL 764,50 TL  
 
* Belirtilen ücretler 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı için belirlenen ücretler olup, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı için Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek olan ücretlerde farklılık olması halinde 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılında mahsuplaşma işlemi yapılacaktır.
 
 
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi ve yurt konusunda ayrıntılı bilgi için de Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Engelli öğrencilerimizin kayıtları, kayıt bürolarımızda öncelikli olarak yapılır. Bilgi için, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 0 (370) 418 73 00 numaralı telefonuna başvurmaları gerekmektedir.

Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

Üniversiteler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.