2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı DGS Kayıt Duyurusu
2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemize DGS ile kayıt hakkı kazanan adaylar 04 – 10 Ekim 2017 tarihleri arasında kayıt yaptıracaklardır. Cumartesi-Pazar günleri kayıt alınmayacaktır.

DGS kayıtları Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

Kayıt için adayın şahsen müracaat etmesi gerekmekte olup, adayın kayda gelmesini engelleyen askerlik, hastalık, tutukluluk ve benzeri mücbir sebeplerin varlığı halinde bu durumlarını belgelemek kaydıyla vekalet yoluyla kayıtları alınacaktır.

Kayıt müracaatında adaylar lise diplomasının aslı ve bir fotokopisi ile önlisans diplomasının aslı ve bir fotokopisini kayıt görevlilerine ibraz etmek zorundadır. Kayıt sırasında lise diploması ve önlisans diploması kontrol edilerek adaydan fotokopisi alınacak asılları ise iade edilecektir.

Adaylardan kayıt esnasında onaylı not durum belgesi (transkript) ve onaylı ders içerikleri de talep edilecek olup, bu belgeleri ibraz etmeyen adayların kayıtları yapılacak ancak ders muafiyetleri yapılmayacaktır.

Ayrıca; Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Programına kayıt yaptırmak için, tam teşekküllü bir hastaneden “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna kayıt olmasında sağlık açısından herhangi bir sakınca yoktur” ibareli heyet raporu gereklidir.

Bu belgelerin dışında kayda gelen adaylardan 1 (bir) adet fotoğraf alınacaktır.

20/04/2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yürütme Kuruluna verilen yetkiye dayanılarak, 2017 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencileri bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2017 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabileceklerdir.

Karabük Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün öğrenci yurtlarına ilişkin duyurusu;
“Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği gereğince MEB ruhsatı olmayan otel, motel, pansiyon, apart, yurt, vb. kurumlar öğrenci barınma hizmeti vermeyecektir. MEB ruhsatlı barınma yerlerinin listesi Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfasında ilan edilmiştir.”

İkinci öğretim veya uzaktan öğretim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, 05 – 10 Ekim 2017 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden öğrenci numaraları ile birlikte öğrenim ücretlerini yatıracaklardır. Kayıt yaptıran öğrencilerin ders muafiyetleri ve alması gereken dersler ilgili Dekanlık/Müdürlükler tarafından belirlenecek olup, öğrenci otomasyon sistemine yüklenecektir. Belirtilen tarihlerde öğrenim ücretlerini ödemeyen öğrencilerin ders alma işlemleri iptal edilecektir.
   
Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız…
 
 
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
 
 
 
  FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜ I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM
UZAKTAN ÖĞRETİM
 
FEN FAKÜLTESİ 142,00 TL 640,50 TL  
EDEBİYAT FAKÜLTESİ 142,00 TL 513,50 TL  
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 193,50 TL 764,50 TL  
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE PROGRAMLAR) 193,50 TL 1.146,50 TL  
S. FETHİ TOKER GÜZ. SAN. VE TAS. FAKÜLTESİ 158,00 TL 962,00 TL  
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ 140,50 TL 573,50 TL  
İŞLETME FAKÜLTESİ 156,50 TL 577,50 TL  
İKTİSADİ VE İDARİ BİRİMLER FAKÜLTESİ 156,50 TL 577,50 TL  
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 193,50 TL 764,50 TL  
İLAHİYAT FAKÜLTESİ 142,00 TL 513,50 TL  
TIP FAKÜLTESİ 295,50 TL -  
SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ 142,00 TL 513,50 TL  
MİMARLIK FAKÜLTESİ 193,50 TL -  
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 142,00 TL 513,50 TL  
SAĞLIK YÜKSEKOKULU 95,00 TL 577,50 TL  
H.D. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 95,00 TL 577,50 TL  
T.O.B.B. TEKNİK BİL. MESLEK YÜKSEKOKULU 95,00 TL 385,00 TL  
SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU 95,00 TL 385,00 TL  
EFLANİ HAY. ÜRETİM VE YÖN. MESLEK YÜKSEKOKULU 95,00 TL 385,00 TL  
YENİCE MESLEK YÜKSEKOKULU 95,00 TL 385,00 TL  
ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU 95,00 TL 385,00 TL  
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 95,00 TL 385,00 TL  
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 95,00 TL 385,00 TL  
ENSTİTÜLER 129,00 TL 1.500,00 TL  
* Belirtilen ücretler 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı için belirlenen ücretler olup, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı için Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek olan ücretlerde farklılık olması halinde 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılında mahsuplaşma işlemi yapılacaktır.
 
Zorunlu yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı bulunan programlara yerleşen adaylar için, 11 Ekim 2017 tarihinde Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı ve Yabancı Dil Muafiyet Sınavı yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgi için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nün (0370) 418 72 20 numaralı telefonundan veya http://ydyo.karabuk.edu.tr/ adresli web sitesinden bilgi alınabilir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi ve yurt konusunda ayrıntılı bilgi için de Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Engelli öğrencilerimizin kayıtları, kayıt bürolarımızda öncelikli olarak yapılır. Bilgi için, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 0 (370) 418 73 00 numaralı telefonuna başvurmaları gerekmektedir.
Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
Üniversiteler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.