Kısmi Zamanlı Öğrenci Alım Sonucu
Başkanlığımız bünyesinde Kısmi Zamanlı Öğrenci Alım Komisyonu tarafından, 27 Eylül 2017 Çarşamba Günü yapılan Kısmi Zamanlı Öğrenci Kabulü sonucunda, "Samet ARUCA"nın Başkanlığımızda kısmi zamanlı olarak çalışması uygun bulunmuştur.