2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ek Yerleştirme Kayıt Duyurusu
2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemize ek yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adaylar 13 – 19 Eylül 2017 tarihleri arasında kayıt yaptıracaklardır.

Ek yerleştirme kayıtları Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

Kayıt için adayın şahsen müracaat etmesi gerekmekte olup, adayın kayda gelmesini engelleyen askerlik, hastalık, tutukluluk ve benzeri mücbir sebeplerin varlığı halinde bu durumlarını belgelemek kaydıyla vekalet yoluyla kayıtları alınacaktır.

Kayıt müracaatında öğrenciler lise diplomasının aslı ve bir fotokopisini kayıt görevlilerine ibraz etmek zorundadır. Kayıt sırasında lise diploması kontrol edilerek öğrenciden fotokopisi alınacak aslı ise öğrenciye iade edilecektir. Sağlık raporu istenen programlara kayıt yaptıracak öğrenciler ise lise diplomasına ek olarak sağlık raporlarını kayıt esnasında teslim edeceklerdir.

Sağlık raporu istenen programlar için tıklayınız…

Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların geçici kayıtları 13 – 19 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak olup, bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgeleri 29 Aralık 2017 tarihine kadar ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin kayıtları silinecektir. 13 – 19 Eylül 2017 tarihleri arasında geçici kayıt yaptırmayan adayların kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır. Bu şekilde geçici kayıt yaptıracak adaylar kayıt esnasında ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesini ibraz edeceklerdir.

Karabük Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün öğrenci yurtlarına ilişkin duyurusu;

“Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği gereğince MEB ruhsatı olmayan otel, motel, pansiyon, apart, yurt, vb. kurumlar öğrenci barınma hizmeti vermeyecektir. MEB ruhsatlı barınma yerlerinin listesi Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfasında ilan edilmiştir.”

Kayıt yaptıran öğrenciler 14 – 20 Eylül 2017 tarihleri arasında ders alma işlemlerini yapacaklardır. İkinci öğretim veya uzaktan öğretim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler ise, 14 – 19 Eylül 2017 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası ATM'lerine öğrenci numaralarını ibraz ederek öğrenim ücretlerini yatıracaklar ve 14 – 20 Eylül 2017 tarihleri arasında ders alma işlemlerini yapacaklardır.

Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız…

Zorunlu yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı bulunan programlara yerleşen adaylar için, 20 Eylül 2017 tarihinde Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı ve Yabancı Dil Muafiyet Sınavı yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nün (0370) 418 72 20 numaralı telefonundan veya http://ydyo.karabuk.edu.tr/ adresli web sitesinden bilgi alınabilir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi ve yurt konusunda ayrıntılı bilgi için de Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Engelli öğrencilerimizin kayıtları, kayıt bürolarımızda öncelikli olarak yapılır. Bilgi için, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 0 (370) 418 73 00 numaralı telefonuna başvurmaları gerekmektedir.

Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
Üniversiteler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.