2017 - 2018 Eğitim Öğretim Kayıt Duyurusu
2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YENİ KAYIT DUYURUSU

2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemize kayıt hakkı kazanan adaylar 11 – 16 Ağustos 2017 tarihleri arasında e-devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıracaklardır.

              Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayın.

E-devlet üzerinden kayıt yaptırılabilmesi için adayların e-devlet şifresine sahip olmaları gerekmekte olup, e-devlet şifresi PTT şubelerinden alınabilmektedir.

E- devlet üzerinden kayıt yaptırmak için tıklayınız…

E-devlet üzerinden kaydını tamamlayan öğrencilerin kayıt işlemleri için ayrıca Üniversitemize başvurmalarına gerek yoktur.

E-devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerden herhangi bir belge talep edilmeyecektir.

E-devlet üzerinden kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı alabileceklerdir.

Kayıt için sağlık raporu istenen programlar ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamadığından e-devlet üzerinden kayıt yaptıramayan adayların kayıtları merkez kampüs içindeki okullar için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından, merkez kampüs dışındaki okullar için ilgili Dekanlık/Müdürlükler tarafından 14 - 18 Ağustos 2017 tarihlerinde saat 09:00 - 17:00 arasında yapılacaktır.

Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacak olup, bu adayların kayıt yaptırabilmeleri için kayıtlı oldukları programdan ilişiklerini kesmeleri gerekmektedir. Ancak programlardan birinin uzaktan öğretim olması koşuluyla aynı anda iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılabilecek olup, ayrıca önlisans programına kayıtlı öğrencilerin lisans programlarına, lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin önlisans programlarına kayıt yaptırmalarına bir engel bulunmamaktadır. Bu durumdaki adaylar e-devlet üzerinden kayıtlarını yaptıramayacak olup, sadece 14 - 18 Ağustos 2017 tarihleri arasında şahsen başvuru yaparak kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

Şahsen kayıt müraacatında bulunan öğrenciler lise diplomasının aslı ve bir fotokopisini kayıt görevlilerine ibraz etmek zorundadır. Kayıt sırasında lise diploması kontrol edilerek öğrenciden fotokopisi alınacak aslı ise öğrenciye iade edilecektir.

Sağlık raporu istenen programlara kayıt yaptıracak öğrenciler kayıt için sağlık raporları ile birlikte lise diplomasının aslı ve bir fotokopisini kayıt görevlilerine ibraz etmek zorundadır. Kayıt sırasında lise diploması kontrol edilerek öğrenciden fotokopisi alınacak aslı ise öğrenciye iade edilecektir.

Sağlık raporu istenen programlar için tıklayınız…

Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programların kayıtları da ilgili özel yetenek sınav kılavuzunda belirtilen esaslar çerçevesinde 14 - 18 Ağustos 2017 tarihleri arasında ilgili Dekanlık/Müdürlük tarafından yapılacaktır.

Kayıt yerleri için tıklayınız…

Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların geçici kayıtları 14 – 18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacak olup, bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgeleri 29 Aralık 2017 tarihine kadar ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin kayıtları silinecektir. 14 – 18 Ağustos 2017 tarihleri arasında geçici kayıt yaptırmayan adayların kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır. Bu şekilde geçici kayıt yaptıracak adaylar kayıt esnasında ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesini ibraz edeceklerdir.

Karabük Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün öğrenci yurtlarına ilişkin duyurusu;

“Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği gereğince MEB ruhsatı olmayan otel, motel, pansiyon, apart, yurt, vb. kurumlar öğrenci barınma hizmeti vermeyecektir. MEB ruhsatlı barınma yerlerinin listesi Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfasında ilan edilmiştir.”

Kayıt yaptıran öğrenciler 05 – 08 Eylül 2017 tarihleri arasında ders alma işlemlerini yapacaklardır. İkinci öğretim veya uzaktan öğretim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler ise, 05 – 07 Eylül 2017 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası ATM'lerine öğrenci numaralarını ibraz ederek öğrenim ücretlerini yatıracaklar ve 05 – 08 Eylül 2017 tarihleri arasında ders alma işlemlerini yapacaklardır.

Yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı bulunan programlara yerleşen adaylar için, 11 – 12 Eylül 2017 tarihlerinde Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı, 12 Eylül 2017 tarihinde (öğleden sonra) Yabancı Dil Muafiyet Sınavı yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nün (0370) 418 72 20 numaralı telefonundan veya http://ydyo.karabuk.edu.tr/ adresli web sitesinden bilgi alınabilir.

İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı bulunan programlara kayıt yaptıran ve isteğe bağlı hazırlık okumak isteyen öğrencilerin 18 Ağustos 2017  Cuma günü mesai bitimine kadar Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü öğrenci işlerine şahsen dilekçe ile müracaat ederek seviye belirleme sınavına girmeleri zorunludur.

İsteğe bağlı Arapça hazırlık sınıfı bulunan programlara yerleşen öğrenciler muafiyet sınavına ilişkin İlahiyat Fakültesi Dekanlığının (0370) 418 76 00 numaralı telefonundan veya http://ilahiyat.karabuk.edu.tr/ adresli web sitesinden bilgi alınabilir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi ve yurt konusunda ayrıntılı bilgi için de Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Engelli öğrencilerimizin kayıtları, kayıt bürolarımızda öncelikli olarak yapılır. Bilgi için, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 0 (370) 418 73 00 numaralı telefonuna başvurmaları gerekmektedir.

Öğrencinin kayda gelmesini engelleyen askerlik, hastalık, tutukluluk ve benzeri mücbir sebeplerin varlığı halinde bu durumlarını belgelemek kaydıyla vekalet yoluyla da kayıt yaptırılabilir. 

Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

Üniversiteler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.