2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okuluna İlişkin Önemli Duyuru
2016-2017 Eğitim Öğretim yılı yaz okulunda 15-19 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılan ders alma işlemleri ve ders almalara ilişkin 21-22 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılan ders ücreti yatırılması işlemleri sonucunda, dersi alan öğrenci sayısı 20 (yirmi)’nin altında kalan dersler kapatılmış olup, dersi alan öğrenci sayısının 20 (yirmi) ve üzeri olması sebebiyle otomasyon sisteminde açık kalan dersler için öğrenciler 27-28 Haziran 2017 tarihlerinde (Salı – Çarşamba) sadece ders ekleme işlemi yapabilecek olup, eklenen bu dersler için de 29 Haziran 2017 Perşembe günü saat 23:59’a kadar ücret ödeyebileceklerdir.

27-28 Haziran 2017 tarihlerinde sadece Üniversitemiz öğrencileri ile 15-19 Haziran 2017 tarihleri arasında Üniversitemiz yaz okuluna kayıt yaptıran diğer üniversite öğrencileri ders alabilecektir.

Yaz okulu ücretleri öğrenci numarası ile birlikte sadece Ziraat Bankası ATM’lerinden yatırabilecek olup, Üniversitemize yaz okulu için diğer üniversitelerden gelen öğrenciler ile öğrenci numarasında harf karakteri bulunan Üniversitemiz öğrencileri T.C. Kimlik numaralarının sonuna “00” ekleyerek yaz okulu ücretlerini yatırabileceklerdir.

Yatırılması gereken ücretler öğrenci otomasyon sistemi (UBYS) üzerinden görülebilecektir.
15-19 Haziran 2017 tarihleri arasında ders alma işlemi yapan ancak ücret ödemeyen öğrencilerin de ders alma işlemleri iptal edilecek olup, bu öğrenciler 27-28 Haziran 2017 tarihlerinde ders ekleme işlemi yapacaklar ve 29 Haziran 2017 Perşembe günü saat 23:59’a kadar ücret ödeyeceklerdir.