2016 - 2017 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Hk.
2016-2017 Eğitim Öğretim yılı yaz okulu ders alma işlemleri 15-19 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılacak olup, Üniversitemiz Yaz Okulu Yönergesinin 7.maddesinin 2.bendindeki “Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı; önlisans/lisans programlarında 20’nin, lisansüstü programlarında 2’in altında olamaz.” hükmü uyarınca ders alan öğrenci sayısı önlisans/lisans programlarında 20’nin, lisansüstü programlarında 2’in altında kalması durumunda dersler açılmayacaktır.

Belirtilen dersler öğrenci otomasyon sistemine (UBYS) tanımlanmış olup, Üniversitemiz Yaz Okulu Yönergesinin 8.maddesinin 2.bendi gereğince; yaz okulunda 30 (otuz) AKTS’den fazla ders alınamayacaktır.

Üniversitemiz öğrencisi olmayan diğer üniversite öğrencilerinin yaz okulundan ders alabilmeleri için online kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

 

Online kayıt işlemleri için tıklayınız...

 

Üniversitemiz öğrencileri yaz okulu ders alma işlemlerini öğrenci otomasyon sistemi üzerinden (UBYS) yapabilecek olup, online kayıt yaptırmalarına gerek bulunmamaktadır.


Karabük Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi için tıklayınız…

Karabük Üniversitesi 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Akademik Takvimi için tıklayınız…

2016-2017 Eğitim Öğretim yılı yaz okulunda alınabilecek olan derslerin listesi için tıklayınız…

2016-2017 Eğitim Öğretim yılı yaz okulu ücretleri için tıklayınız…