2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Alma ve Ders Ekleme - Ders Silme Duyurusu
2016-2017 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılı öğrenci katkı payı/öğrenim ücretlerini 30 Ocak – 2 Şubat 2017 tarihleri arasında yatırmayan/yatıramayan öğrenciler 13 – 16 Şubat 2017 tarihleri arasında yatırabileceklerdir.
 
Ders alma ve ders ekleme - silme işlemleri ise 13 - 17 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
 
Öğrencilerimiz 13 – 16 Şubat 2017 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden öğrenci numaraları ile (öğrenci numaralarında harf karakteri bulunanlar T.C. kimlik numaralarının sonuna çift sıfır (00) ekleyerek) öğrenci katkı payı/öğrenim ücretlerini yatırabileceklerdir.
 
Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini yatıran öğrenciler öğrenci otomasyon sistemi (UBYS) üzerinden 13-17 Şubat 2017 tarihleri arasında (17 Şubat 2017 Cuma günü saat 17:00’ye kadar) ders alma ve ders ekleme – silme işlemlerini yapacaklardır.
 
13 – 17 Şubat 2017 tarihleri arasında ders alma ve ders ekleme – silme işlemlerinin yapılabilmesi için öğrenci katkı/öğrenim ücretlerinin yatırılması gerekmekte olup, söz konusu ücretleri ödemeyen öğrenciler 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılında öğrenime devam edemeyeceklerdir.
 
Ders alma işlemini tamamlayan öğrenciler, yapılan ders alma işlemine ilişkin danışman onayının verilip verilmediğini kontrol ederek 17 Şubat 2017 Cuma günü saat 24:00’e kadar onay verilmesini sağlamak zorundadırlar.
 
Danışman onayı verilmeyen ders alma işlemleri geçersiz sayılacaktır.
 
Öğrenci otomasyon sistemi üzerinden danışman onayı tamamlandıktan sonra öğrenciler yapılan ders alma işlemine ilişkin otomasyon sistemi üzerinden alacakları 2 (iki) nüsha ders alma formunu danışmanlarına onaylatacaklar ve bir nüshası kendilerinde kalmak kaydıyla, diğer nüshasını danışmanlarına teslim edeceklerdir.

2016-2017 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz öğrencilerinin ödemeleri gereken öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti miktarları öğrenci otomasyon sistemi (UBYS) üzerinden görülebilmekte olup, söz konusu miktarlar 22/10/2016 tarih ve 29865 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen “2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” doğrultusunda alınan 16/12/2016 tarih ve 2016/95-4 sayılı Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı hükümlerine göre belirlenmiştir.
“2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” ın 21.maddesinde de belirtildiği söz konusu kararın 30/06/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesi sebebiyle, 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılında yatırılması gereken öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti farkı da bahar yarıyılında alınacak olup, görünen miktarlar toplam yatırılması gereken miktarlardır.
 
Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için;
Şevki YILDIZ
Telefon: 0 370 433 83 19 – Dahili 1061
E-posta: sevkiyildiz@karabuk.edu.tr
 
Bakanlar Kurulu Kararı için tıklayınız…

Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı için tıklayınız…