2016-2017 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılı Önlisans Yatay Geçiş Duyurusu
 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖN LİSANS PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ MÜRACAATINDA BULUNACAK OLAN ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURUDA İSTENEN GEREKLİ BELGELER
                                                                     
 
1-      Başvuru dilekçesi (Dilekçe için tıklayınız…)
2-      Onaylı ders içerikleri
3-      Öğrenci durum belgesi (Transkript), (Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belge; Not değerlendirme sistemi 4’lük sisteme tabi olan öğrencilerin, kurumlarından alacakları Öğrenci Durum Belgesinde akademik ortalamalarının belirli ve onaylı olması gerekmektedir.
(Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.)
4-      Disiplin cezası durumunu gösteren resmi belge,
5-      ÖSYM  Sınav Sonuç Belgesi,
6-      İkinci öğretimden örgün öğretime yapılacak geçiş başvurularında öğrencinin %10’a girdiğine dair onaylı belge,
   
Başvuru evrakları posta ve kargo yoluyla gönderilebilir. Ancak belge geçer (fax) ya da elektronik ortamda (e-posta) gönderilen başvurular kabul edilmez.
 
Yatay geçiş başvuruları aşağıdaki tabloda belirtilen tarihler arasında ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacak olup, son başvuru tarihinden sonra başvuru kabul edilmeyecektir.
 
Başvuru adresleri için tıklayınız…

  
Başvuru Tarihi  Değerlendirme Tarihi Sonuç İlan Tarihi Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi
 Başlangıç  Bitiş  Başlangıç  Bitiş  Başlangıç  Bitiş  Başlangıç  Bitiş
23.01.2017 27.01.2017 30.01.2017 03.02.2017 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 10.02.2017 10.02.2017
    
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ön Lisans Programları Kontenjanları için
tıklayınız…