667 KHK kapsamında Üniversitemize kayıt yaptırıp ücret ödemesi yapmayan öğrenciler ile ilgili duyuru
23/07/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 Karar Sayılı  “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname” nin 2 nci maddesinin (1) inci fıkrasına istinaden kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden diğer yükseköğretim kurumlarına merkezi yerleştirme sonucunda kayıt yaptıranların 2016-2017 eğitim öğretim yılında ödeyecekleri ücretler belirlenmiştir.

Bu kapsamda ÖSYM tarafından  Karabük Üniversitesine  yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilerin 20/12/2016 tarihine kadar belirtilen hesap numaralarına ücretlerini yatırmaları istenmiştir.

Söz konusu döneme ait taksitlerin tamamlanmaması durumunda bahar dönemi kayıt işlemleri yapılmayacaktır. Mezun aşamasına gelmiş öğrencilerin ödemediği taksitleri var olması durumunda öğrenci adına geçici mezuniyet belgesi ya da diploma düzenlenmeyecektir.


 Ücret Ödemesi Yapmayan Öğrenciler İçin Tıklayınız.