Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden Burs Alacak Öğrenciler
Gençlik Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden burs alacak olan öğrencilerin burslarının devam edebilmesi için gerekli olan başarı kriterler 03/04/2015 tarih ve 2015/10 sayılı Karabük Üniversitesi Senato Kararı ile belirlenmiştir.
-          Gençlik Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden burs alacak olan öğrencilerin burslarının devam edebilmesi için alt sınıf ve yarıyıllardan başarısız dersi bulunmaması, başarısız dersi var ise de öğrencilerin genel akademik not ortalaması 2,70 olması gerekmektedir.
-          Yabancı dil hazırlık eğitimi gören öğrencilerden programlarının eğitim dili %100 İngilizce ve ya %30 İngilizce olan öğrencilerin, bir sonraki yıl burslarının devam edebilmesi için yabancı dil hazırlık eğitimlerinden başarılı olmaları, program dilleri %100 Türkçe olan isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi gören öğrencilerin başarı durumlarına bakılmaksızın bir sonraki yıl bursları devam eder.
-          Teknoloji fakültesi bünyesinde yer alan MTOK ( Meslek ve Teknik Ortaöğretim Kontenjanı) kapsamındaki lisans  programlarının Bilimsel İntibak Eğitimi gren öğrencilerin bir sonraki yılda burslarının devam edebilmesi için bilimsel intibak Eğitimlerinden başarılı olmaları gerekmektedir.
Burs alan öğrenciler ilgili eğitim öğretim yılının sonunda kontrol edilerek yukarıdaki şartlara uymayan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne başarısız olarak bildirilir ve bursları öğrenim kredilerine döner. Bu öğrencilere herhangi bir bildirim yapılmaz.