2016_2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Duyurusu

30/11/2016 tarih ve 2016/17-1 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı gereğince; Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca (merkezi yerleştirme puanına göre) 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılında yatay geçiş başvurusu alınmayacaktır.